Piesek
default_mobilelogo

 

Pierwszą forma wsparcia oferowaną w ramach projektu jest DORADZTWO ZAWODOWE, którego celem jest uzyskanie informacji o predyspozycji i predyspozycji zawodowych oraz określenia potrzeb zawodowych uczestnika projektu.

Wsparciem doradcy zawodowego zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu. W ramach doradztwa zostaną poruszone tematy przygotowania CV i listu motywacyjnego, doradca wraz z uczestnikiem dokona analizy ryku pracy, uczestnik pozna techniki poszukiwania pracy, możliwe formy zatrudnienia, oraz „prawa na rozmowie kwalifikacyjnej”. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w treningu autoprezentacji. Dla uczestników projektu stworzone zostaną Indywidualne Plany Działania, na podstawie których określona zostanie dalsza ścieżka uczestnictwa w projekcie. Wsparcie to obejmuje zarówno zajęcia indywidualne jak i grupowe. Na doradztwo zawodowe składa się:

1. Analiza predyspozycji i preferencji zawodowych – spotkanie indywidualne.

2. Identyfikacja potrzeb i stworzenie Indywidualnego Planu Działania – spotkania indywidualne.

3. Doradztwo „Aktywne poszukiwanie pracy” – spotkania grupowe.

 

W ramach doradztwa uczestnicy projektu zostaną objęci również pośrednictwem pracy. Poprzez pośrednictwo pracy uczestnicy projektu zostaną objęci profesjonalnym wsparciem dotyczącym poruszania się po rynku pracy.

 

 

Harmonogram wsparcia udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu po zakończeniu procesu rekrutacji.