Piesek
default_mobilelogo

 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 31.07.2018 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób z terenu woj. opolskiego, w wieku min. 50+, 50 osób o niskich kwalifikacjach, min 12 osób zamieszkałych na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego oraz min 12 osób zamieszkałych na terenie gmin: Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice poprzez dostosowanie do potrzeb opolskiego rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez 24 os., kompetencji zawodowych przez 36 osób.

 

Uczestnicy będą objęci wsparciem w następujących formach: 

 

1) Analiza predyspozycji i preferencji zawodowych w wymiarze 1 godziny na uczestnika projektu. 2) Indywidualny Plan Działania w wymiarze oraz doradztwo w wymiarze 5 godzin na uczestnika projektu. 3) Pośrednictwo pracy w wymiarze 20 godzin na uczestnika projektu. 4) Szkolenia zawodowe 150 godzin. 5) Staże zawodowe w wymiarze 5 miesięcy