Piesek
default_mobilelogo

 

Stanowisko pracy na którym uczestnik projektu odbędzie staż zawodowy powiązane będzie z odbytym szkoleniem zawodowym. Długość stażu wynosi 5 miesiące. Stażysta odbywa staż w wymiarze 40h/tydzień, tj. 8h/dzień (w przypadku osób niepełnosprawnych staż odbywa się w wymiarze 35h/tydzień, tj. 7h/dzień). Wsparcie ma na celu sprawdzenie wykorzystania praktycznej wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestnika projektu w trakcie szkoleń zawodowych. Dzięki stażom zawodowym uczestnicy projektu poznają środowisko pracy. Przed odbyciem stażu uczestnik projektu skierowany będzie na badania lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań lekarskich do odbycia stażu na danym stanowisku. Stażyście przysługuje stypendium stażowe w wysokości ok 2000,00 zł brutto za miesiąc oraz szkolenie BHP. Prawa i obowiązki uczestnika projektów w ramach stażu szczegółowo określa umowa stażowa. Kończąc staż uczestnik projektu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu stażu oraz opinię opiekuna staż