Piesek
default_mobilelogo


 

W ramach projektu wszyscy uczestnicy skierowani zostaną na szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji oraz podniesienie kwalifikacji. Przedmiot szkolenia na, które skierowany zostanie uczestnik projektu wynikał będzie z indywidualnych predyspozycji określonych w Indywidualnym Planie Działania przygotowanym w trakcie doradztwa zawodowego. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie kompetencji przez uczestników projektu. Szkolenie trwać będą średnio od 100 do 150 godzin dla jednego uczestnika projektu. Szkolenia realizowane będą w grupach. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie, stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł/brutto za godzinę szkolenia. Uczestnikom przysługiwać będzie również zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi. Szkolenia odbywające się w ramach projektu będą realizowane w zakresie zawodów deficytowych.